ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน

ให้นักศึกษาดาน์วโหลดเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้แล้วนะครับวันที่ : 27 พ.ค. 2554
ที่มา : อ.ภัทรดร
อ่าน : 2566

 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793