ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาทุนในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553วันที่ : 28 เม.ย. 2554
ที่มา : อ.ภัทรดร จั้นวันดี
อ่าน : 1590

 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793