สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน

  เรียน  ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร

             ผลอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่า  ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน กศ.ป. คบ. 2 ปี(หลัง) อยู่หรือไม่  ถ้าเปิดจะเปิดรับสมัครช่วงไหน  ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตอบกลับที่ E-mail  ที่ให้ไว้นี้ด้วยนะครับ  เพราะตอนนี้ผลอยากจะเรียนเพื่อไปรับราชการครู 

  ชื่อ : คุณครูภัทรพงศ์ อีเมล์ : puttarapong_ae@hotmail.co สถานะ : บุคคลภายนอก วันที่/เวลา : 2010-12-21 21:44:00 ไอพี : 124.122.68.43

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  ไม่ได้เปิดแล้วนะครับ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2010-12-22 11:44:53 ไอพี : 192.168.12.62

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793