สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : งานวิจัย

  เรียนครุประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  ดิฉันนางสาวสถวิล  อุปเสน  รหัส 511108131  คบ.คณิตศาสตร์ หมู่เรียนที่ 1

  1.อยากทาราบว่านักศึกษาที่ออกไปสังเกตการณ์สอนรอบแรก(prof 101) จะต้องทำวิจัย 5 บททุกคนด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่เขียนรายละเอียดลงสมุดแบบบันทึกการฝึกประสบการณืวิชาชีพครู 1(เล่มสีม่วง) ค่ะ

  2.โครงการที่ต้องร่วมมือกันทำ1โครงการต่อ1โรงเรียนต้องนำส่งทางมหาลัยด้วยหรือเปล่า

   

  ชื่อ : นางสาวสมถวิล อุปเสน อีเมล์ : b00m7118_@hotmail.com สถานะ : นักศึกษา วันที่/เวลา : 2010-12-17 11:47:36 ไอพี : 119.42.112.170

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  สังเกตไม่ต้องทำทั้งวิจัยและโครงการนะครับ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2010-12-20 16:14:38 ไอพี : 192.168.12.62

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793