สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : เข้าสมนา

  เนื่องจากทางโรงเรียนที่ผมและเพื่อนๆ อีก 5 คนได้มาฝึกประสบการณ์สอนนั้น

  ในวันที่ 24 ได้มีงานทางโรงเรียน จึงไม่สามารถที่จะเข้านรวมสัมนาได้

  และพวกผมขอส่งแผนก่อนเป็นวันที่ 23 ได้ไหมครับ

  ชื่อ : อีเมล์ : สถานะ : นักศึกษา วันที่/เวลา : 2010-12-13 14:51:08 ไอพี : 125.26.66.17

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  เลื่อนเป็นวันที่ 27 แล้วนะครับ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2010-12-20 16:11:30 ไอพี : 192.168.12.62

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793