สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : นักศึกษา รหัส 533T76269

  ในกรณีที่ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ที่ได้ลงทะเบียนแล้วใน ภาคเรียนที่ 1/2553 แต่หยุดเรียนกลางคัน ในภาคเรียนที่ 2/2553 แล้วอยากกลับมาเรียนต่อให้จบในปีการศึกษานี้  เพื่อที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพครู ทาง มรสน. ยังเปิดสอนอยู่รึเปล่าครับ 

  ชื่อ : ผู้ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู อีเมล์ : sepultura_burn@hotmail.co สถานะ : นักศึกษา วันที่/เวลา : 2010-12-09 17:37:29 ไอพี : 119.42.112.237

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  ไม่มีเรียนแล้วนะครับ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2010-12-20 16:10:59 ไอพี : 192.168.12.62

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793