สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : สัมนาฝึกประสบการณ์รอบ 2 คือวันที่ 12 หรือ 22 ก.ค. คะ

  มีการเลื่อนกำหนดการ หรือ พิมพ์ผิดคะ เอาให้แน่นะคะ นักศึกษาจะได้เขียนบันทึกขอไปราชการให้ถูกวันคะ

  ชื่อ : นักศึกษาปี5 อีเมล์ : สถานะ : นักศึกษา วันที่/เวลา : 2011-07-05 18:13:49 ไอพี : 125.26.250.42

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  22  ก.ค. ครับ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2011-07-07 02:08:51 ไอพี : 192.168.12.47

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793