สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : การขอนักศึกษาฝึกประสบการณ์

  เรียน  หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

             ดิฉันมีข้อสงสัยที่อยากจะเรียนถามท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการขอนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูฝึกสอน) มาช่วยสอนที่โรงเรียน  ว่าโรงเรียนควรจะทำอย่างไร  มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง  เนื่องจากโรงเรียนบ้านดอนม่วย  ตำบลช้างมิ่ง  อำเภอพรรณานิคม  มีครูสอนไม่ครบชั้นและขาดแคลนครูในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์  จึงอยากเรียนถามท่านว่ามีโอกาสที่จะขอครูฝึกประสบการณ์ได้หรือไม่คะ

  ชื่อ : มณีรัตน์ บุญยืน อีเมล์ : kimboby@gmail.com สถานะ : บุคคลภายนอก วันที่/เวลา : 2011-06-20 14:27:04 ไอพี : 182.93.214.63

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  ทำหนังสือแจ้งความจำนงมานะครับ และให้ระบุด้วยนะครับว่า โรงเรียนมีสวัสดิการอะไรให้กับนักศึกษาของเราได้บ้างนะครับ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2011-07-05 09:36:16 ไอพี : 192.168.12.47

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793