สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : โครงการครูพันธุ์ใหม่

  อยากทราบข้อมูลโครงการครูพันธุ์ใหม่ของทางมหาลัยว่าดำเนินการรับนักศึกษาอย่างไร

  ชื่อ : onepeace อีเมล์ : onepeace2010@windowslive. สถานะ : บุคคลภายนอก วันที่/เวลา : 2011-06-14 15:15:42 ไอพี : 61.19.66.187

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  ดูผลการเรียน 5 เทอมแรก ใน 3 กลุ่มวิชา ดังน้ี
  วิชาชีพครู 3.00
  วิชาเอก 3.00
  เกรดเฉลี่ยรวม 3.00

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2011-06-17 15:24:53 ไอพี : 192.168.12.47

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793