สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : เกรดวิชาการปฏิบัติการวิชาชีพครู1

  อยากทราบว่าเกรดวิชาการปฏิบัติการวิชาชีพครู1 ของนักศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียนที่ 1 จึงยังไม่มีในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ผู้ปกครองถามหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรคะ จนถึงบัดนี้การออกปฏิบัติการวิชาชีพครู2 ก็เสร็จแล้ว เกรดก็ยังไม่ออก จึงอยากเรียนถามท่านอาจารย์ที่รับผิดชอบคะ

  ขอบพระคุณอย่างสูงคะ

  ชื่อ : นางสาวสุดาทิพย์ พันสีหะ อีเมล์ : knight-shy@hotmail.com สถานะ : นักศึกษา วันที่/เวลา : 2011-06-12 22:15:52 ไอพี : 223.205.232.86

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  ให้ติดต่อที่ อาจารย์ประจำสาขา อาจารย์วาทินี หรือ ผศ.ดร.ถาดทอง นะครับ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2011-06-14 11:38:20 ไอพี : 192.168.12.47

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793