สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : ทำแผนการสอน

   อ.  ได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สังเกตการสอน รอบที่ 2  พิมพ์แผนการสอนออกมา แล้วบันทึกหลังการสอน

  ให้หัวหน้าหมวดวิชานั้นๆ เซ็นต และให้ ผอ. เซ็นต จริงหรือไม่คะ

  หรือว่าให้เขียนใส่สมุดบันทึกเล่มสีชมพู แล้วให้ ครูพี่เลี้ยง เซ็นต เพราะยังงั้น ครูพี่เลี้ยง ก็ต้องแสดงความเห็น

  ชื่อ : อีเมล์ : สถานะ : นักศึกษา วันที่/เวลา : 2011-06-09 19:25:43 ไอพี : 113.53.169.250

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  ในการเขียนแผนการสอน ให้ครูพี่เลี้ยงเซ็นเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สอนของนักศึกษาก็พอ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2011-06-11 22:05:16 ไอพี : 192.168.27.75

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793