สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : อยากทราบเรื่องของโครงการทุนครูพันธ์ใหม่

  โครงการครูพันธ์ใหม่ เอาเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ปี1- ปี4 เทอม2 ใช่หรือเปล่าค่ะ

  ชื่อ : วิกานดา อีเมล์ : jin-jung_jinjung@hotmail. สถานะ : นักศึกษา วันที่/เวลา : 2011-05-20 16:38:44 ไอพี : 113.53.111.49

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  เขาคิดเกรด ครั้งแรก ที่  6 เทอมแรกนะครับ ใน 3 กลุ่มวิชา คือ

  วิชาเอก 3.00

  วิชาชีพครู  3.00

  เกรดเฉลี่ยรวม  3.00

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2011-06-07 09:17:23 ไอพี : 192.168.12.47

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793