สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : วิชาชีพครู

  อยากทราบว่าจะทำยังไงถ้าอยากเรียนวิชาชีพครู หรือสายครูถ้าจบ ป.ตรีแล้ว

  จะทำยังไงถึงงจะได้เรียนคะ

  ชื่อ : สมฤดี อีเมล์ : T.N_7130@hotmail.com สถานะ : บุคคลภายนอก วันที่/เวลา : 2011-05-18 23:55:06 ไอพี : 125.26.241.223

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  สอบเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพครู ที่คุรุสภา หรือ ลงเรียน คบ. 5 ปี ครับ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2011-06-07 09:18:02 ไอพี : 192.168.12.47

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793