สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : วิชาชีพครุ

   ผมอยากถามว่าที่สกลนครเปฺ็นสอนแบบสองปีเปล่าผมอยากเป็นครุแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีถ้าผมเรียนจบคณะอื่นแต่อยากเรียนครุต่อได้ไมคับมีที่ใหนที่เขาเป็นสอนบ้างและวิชาชีพครุสองยังมีเปล่าคับตอนนี้ตอบผมที่คับ

  ชื่อ : นายมนตรี เครือคุณ อีเมล์ : gsse007@hotmail.com สถานะ : นักศึกษา วันที่/เวลา : 2010-11-15 15:35:27 ไอพี : 202.29.20.105

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  ราชภัฏสกลนครไม่เปิดรับนักศึกษา 2  ปีหลังแล้วนะครับ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2010-12-07 14:13:30 ไอพี : 192.168.12.62

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793