สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : อยากทราบว่านักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ PROF 102 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2554 รับหน
  ชื่อ : นางสาวพัชราพร ธรรมโส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อีเมล์ : สถานะ : นักศึกษา วันที่/เวลา : 2011-03-31 13:07:33 ไอพี : 118.174.65.241

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  ให้ตรวจเช็คปฏิทินได้นะครับ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2011-04-03 15:54:49 ไอพี : 192.168.12.62

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793