สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : ข่าวการประกาศรายชื่อทุนครูพันธุ์ใหม่

  จากที่ท่านคณะบดีแจ้งว่า  เลื่อนการประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนครูพันธุ์ใหม่ จากวันที่ 1 มีนาคม เป็นวันที่ 11มีนาคม 2554  คือดิฉันเป็นผู้สมัครโครงการทุนครูพันธุ์ใหม่  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ  ได้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ  สกอ. แล้ว แต่ไม่เห็นประกาศค่ะ  จึงอยากทราบว่าจะประกาศผลเมื่อไรคะ  และจะติดตามข่าวนี้ได้ที่ไหน  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ชื่อ : ประภัสสร คะสา อีเมล์ : meemie_Ayumi@hotmail.com สถานะ : นักศึกษา วันที่/เวลา : 2011-03-11 16:34:32 ไอพี : 118.174.90.74

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  ตอนนี้ทาง สกอ. ยังไม่ประกาศ เนื่องจาก มีการจัดสรรเขตพื้นที่ใหม่ เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
   และ ยังไม่ได้ระบุว่าวันที่เท่าไหร่ นะครับ รอหน่อยนะครับ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2011-03-23 11:03:44 ไอพี : 192.168.12.62

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793