สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : เรียนอาจารย์ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  นางขวัญจิตรา  หนูนวล  รหัส 512205528  และนางสาวอรอุมา  อินทรีย์  รหัส 512205540  นักศึกษา กศ.ป. การศึกษาปฐมวัย  หมู่ 5  เกรดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป2  ไม่ออกเหมือนกับเพื่อนนักศึกษากลุ่มเดียวกัน  เป็นเพราะอะไรคะ

   

  ชื่อ : นางขวัญจิตรา หนูนวล รหัส 512205528 การศึกษาปฐมว อีเมล์ : สถานะ : นักศึกษา วันที่/เวลา : 2010-10-13 21:47:57 ไอพี : 119.31.126.68

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  คะแนนครบแล้วนะครับ แล้วได้ส่งเอกสารที่งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาทั้ง2 ท่านติดต่อที่ส่งเสริมได้นะครับ

  ผู้ตอบ : ภัทรดร จั้นวันดี อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2010-11-13 15:38:30 ไอพี : 192.168.12.62

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793